MPP ASPIRASI MAHASISWA

MPP ASPIRASI MAHASISWA

Tuesday, July 30, 2013

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER II SESI AKADEMIK 2012/2013

Posted by ASPIRASI UKM 9:54 PM, under | No comments

SALAM MAHASISWA

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER II SESI AKADEMIK 2012/2013

Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan peperiksaan Semester II Sesi Akademik 2012-2013 boleh disemak menerusi web di alamat http://www.ukm.my/smpweb dan menerusi gerbang SMS-UKM dengan menaip maklumat berikut:

UKM RESULT<No Matrik>< No MyKad/Passport> dan hantar ke 15888

Semakan boleh dibuat mulai 31 Julai 2013. Bahagian ini tidak akan mencetak keputusan peperiksaan rasmi untuk diedarkan kepada pelajar. Slip keputusan peperiksaan rasmi boleh diperolehi melalui SMPweb dan boleh dicetak sendiri mulai 31 Julai 2013.
HEBAHAN

MPP ASPIRASI UKM

0 comments:

Post a Comment