MPP ASPIRASI MAHASISWA

MPP ASPIRASI MAHASISWA

Wednesday, May 29, 2013

TATACARA PEMBUKTIAN LC MELALUI I-FOLIO

Posted by ASPIRASI UKM 10:09 AM, under | No comments

~ SALAM ASPIRASI UKM ~
TATACARA PEMBUKTIAN LC MELALUI I-FOLIO

Bagi melakukan pembuktian LC di I-FOLIO, pelajar harus tahu mengenai syarat-syarat tertentu seperti yang telah di gariskan oleh Pusat Akreditasi Pembelajaran.

1. Setiap hasil pembelajaran (HP) dimestikan mempunyai sekurang-kurangnya 3 pembuktian daripada aktiviti yang berlainan

***Penerangan : Sebagai contoh projek EKSPRESI MAHASISWA mengandungi pelbagai program kecil. Kemudian, pilih 3 pembuktian samada gambar, slide atau video yang membuktikan anda memenuhi kriteria-kriteria seperti yang di kehendaki dalam setiap HP.

2. Setiap pembuktian perlu mempunyai maklumat berikut :
i) Nama aktiviti / projek
ii) Kod aktiviti / projek
iii) Tarikh pelaksanaan aktiviti / projek
iv) Jawatan dalam organisasi program

***Penerangan : yang perlu di ambil perhatian ialah 3 pembuktian daripada aktiviti-aktiviti yang berlainan. Contoh (gambar), Gambar 1 menunjukkan Pengarah memberi taklimat mengenai pertandingan permainan tradisional, Gambar 2 menunjukkan aktiviti bersama ahli program untuk malam penutupan dan Gambar 3 ialah gambar ketika post mortem.


3. Pembuktian hendaklah dimuat naik dalam tempoh 2 minggu selepas aktiviti / projek tamat

4. Pengesahan pembuktian dokumen perlu dilakukan oleh pelajar melalui SPI SETELAH selesai muat naik pembuktian melalui I-FOLIO. Ini bagi membolehkan penilai membuat penilaian terhadap program.

***Penerangan : Langkah pertama ialah setiap ahli jawatankuasa hendaklah melakukan pembuktian melalui I-FOLIO kemudian di ikuti dengan langkah kedua iaitu pengesahan dikumen pembuktian melalui SPI. 

5. Pelajar boleh menggunakan aplikasi rangkaian sosial seperti Youtube, slide, gambar dan lain-lain untuk membuktikan bahawa pelajar telah Berjaya mencapai kemahiran mengikut Hasil Pembelajaran (HP) yang dipilih.

***Penerangan : Bagi pembuktian, pelajar boleh memilih medium pembuktian yang pelbagai seperti gambar, video penutupan dan sebagainya bagi membuktikan pelajar mencapai criteria yang telah ditetapkan dalam HP tertentu.
SUMBER RUJUKAN : EN. QAIYUM BORHAN, PENOLONG PENDAFTAR PAP

BERKHIDMAT, BERBAKTI
MPP ASPIRASI UKM

0 comments:

Post a Comment

Tags

Blog Archive