MPP ASPIRASI MAHASISWA

MPP ASPIRASI MAHASISWA

Wednesday, May 4, 2011

Pedoman Belia

Posted by ASPIRASI UKM 5:04 PM, under | No comments

Ingat pesan-ku wahai belia,
Jangan berdusta, jangan terpedaya,
Jangan kikir kasehkan kaya,
Jangan boros yang sia-sia.

Jangan mengata, jangan mengeji,
Jangan aniaya bengis dan benchi,
Jangan takabbur diri di-puji,
Jangan sa-kali memugkir janji.

Judi dan arak jangan biasa,
Luchah dan chabul jangan selesa,
Usah bermain ular yang berbisa,
Lambat bangatnya dapat binasa.

Jangan meminjam jangan berhutang,
Jangan meminta bantu sementang,
Bergantong ka-orang hendak-lah pantang,
Bebas kehidupan sentiasa tatang.

Meminjam jangan meminjakan jangan,
Barang di-pinjam kerap kehilangan,
Sahabat peminjam renggang di-tangan,
Hutang merosakan maruah pandangan.

Jangan biasakan meminta tolong,
Ka-sini tersembah ka-sana terlolong,
Ikhtiar sendiri bantut bergulong,
Akhir-nya kebolehan lenyap terlelong.

Lateh-lah diri sifat merdeheka,
Daya sendiri sa-genap ketika,
Jangan sombongkan asal dan baka,
Atau kelebehan adek dan kakak.

Bangau yang hitam choba layangkan,
Besi yang tawar kilir tajamkan,
Waja yang keras dapat padukan,
Allah kurniai dapat menjayakan.

Ingat selalu akan Tuhan-mu,
Tuhan pun tentu ingat 'kan kamu,
Jahat dan keji tidak tersemu,
Bahaya benchana jauh bertemu.

Semua manusia adek-beradek,
Satu dunia satu galadek,
Semua dunia satu geladek,
Bantu-membatu itu-lah didek,
Jangan bermusoh, tengking dan herdik.

Sakit dan susah walaupun mati,
Semua di-tanggong bersunggoh hati,
Kerana faedah orang berketi,
mengorbankan diri itu-lah erti.

Sa-baik2 orang ada jahatnya,
Sa-jahat2 orang ada baiknya,
Tidak-lah sa-yogia barang siapa-nya,
Menyalahkan orang tidak diri-nya,
Dalam perkara perhubongan negeri,
Sangat mustahak bijak bestari,
Runding meshuarat ambil dan beri,
Jalan muafakat hendak di-chari,
Demikian ku-rasa dalam diri-ku,
Benar tetap dapat di-aku,
Banyak yang lain dalam hati-ku,
Ku-tunjokkan hanya sampul sa-buku.

Sa-lain ini rasa ku-sangka,
Tidak-lah s-yogia aku berbeka,
Pintu yang ghaib tidak ku-buka
Kepada Allah harus belaka.

Pada-lah itu aku khabari,
Ingatlah semua muda jauhari,
Kira-nya kabul Allah memberi,
Diri-mu jadi pemuleh negeri.


~Pendita Zaaba~

0 comments:

Post a Comment