MPP ASPIRASI MAHASISWA

MPP ASPIRASI MAHASISWA

Thursday, May 5, 2011

Perwakilan Hindu Dalam Kabinet MPP Aspirasi UKM

Posted by ASPIRASI UKM 2:24 AM, under | No comments

Barisan MPP Aspirasi UKM mengucapkan selamat datang kepada saudara Mariappan Kattaiyan pelajar Tahun 2 Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang menjadi Ahli Pewakilan Lantikan (APL) kabinet MPP Aspirasi UKM sesi 2010/2011.

Kemasukan saudara Mariappan Kattaiyan ke dalam Kabinet MPP Aspirasi UKM memperlihatkan komitmen dan usaha yang berterusan MPP Aspirasi dalam meraikan semua perwakilan kaum yang ada dan menjadikan gagasan 1 Malaysia sebagai suatu kenyataan dimulakan dan dibajai dari peringkat varsiti lagi. Saudara Mariappan Kattaian boleh dihubungi melalui talian 012-3533902 bagi aduan dan permasalahan berhubung kemahasiswaan.

Bergandingan Menjulang Aspirasi Mahasiswa

:: TEGUH SETIA BESATU ::

0 comments:

Post a Comment