MPP ASPIRASI MAHASISWA

MPP ASPIRASI MAHASISWA

Sunday, March 10, 2013

PERMOHONAN BANTUAN SISWAZAH TUNKU ABDUL RAHMAN (BSTAR)

Posted by ASPIRASI UKM 12:33 PM, under | No comments


BANTUAN SISWAZAH TUNKU ABDUL RAHMAN (BSTAR)

Penerima BSTAR ini dipilih daripada graduan cemerlang Ijazah Sarjana Muda Institusi Pengajian Tinggi Tempatan (IPT) dalam negara yang berlatar belakang keluarga miskin.

Syarat-Syarat Permohonan

(a) Syarat Asas
(i) Warganegara Malaysia
(ii) Tamat pengajian sepenuh masa Ijazah Sarjana Muda IPT tempatan dalam negara di antara 1 Oktober 2012 hingga 30 September 2013
(iii) Berlatarbelakang keluarga miskin

(b) Syarat Kelayakan Akademik dan Ko-kurikulum
(i) Memperoleh keputusan cemerlang Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK / CGPA 3.50 dan ke atas.
(ii) Memiliki kualiti kepimpinan dan penyertaan yang cemerlang / aktif dalam ko-kurikulum.

Kadar Dermasiswa
Amaun dermasiswa dan bilangan penerima akan ditentukan oleh Lembaga Pemegang Amanah YTAR. Sumbangan akan diberi dalam bentuk pembayaran balik pinjaman PTPTN untuk peringkat Ijazah Sarjana Muda sahaja.

Pengesahan Pendapatan Keluarga
Maklumat berkaitan pendapatan keluarga pemohon hendaklah disahkan oleh Penghulu Mukim (atau setaraf) atau Ketua Jabatan (Majikan) yang benar-benar mengenali keluarga pemohon.

Permohonan

Klik http://www.yayasantar.org.my/index/PP_DTAR.html untuk memuat turun Borang Permohonan Bantuan Siswazah Tunku Abdul Rahman. Semua permohonan mesti dibuat dengan sokongan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) univeristi. Jika tidak, ia akan ditolak.

Tarikh tutup permohonan : 30 September 2013

Hanya calon yang disenarai pendek akan dihubungi. Pemohon yang tidak dihubungi selepas 3 bulan daripada tarikh tutup permohonan dianggap tidak berjaya.


0 comments:

Post a Comment

Tags

Blog Archive

Blog Archive